Заструг за со – Средњи 

Назив производа: Заструг за со – Средњи

Јединица мере: Комад

Материјал: Дрво

Производи: Уметничка радионица за израду сувенира и употребних предмета „ЕТНО-АРТ“ П.Р. Павловић Данијела, Село Блазнава – Топола.

Земља порекла: Србија

Рок употребе: Неограничен